Thirrje për projekte: Ndërtimi i rezistencës së komuniteteve ndaj ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor

Forumi MNE (Mal i Zi), në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (Shqipëri), organizatën Hope and Homes for Children…

Continue Reading Thirrje për projekte: Ndërtimi i rezistencës së komuniteteve ndaj ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor